Yan Kuruluşlar
3
Distribütörler
7
Patentler
15
Ürünlerimiz
20

Sentetik İplik Üretim Sistemleri

BCF iplik üretimi makinası besleme ve dozajlama, ekstruzyon, filtrasyon, metraj ve pompalama, düzelerle eğirme, soğutma, yağlama, sündürme, şişirme, puntalama ve sarım aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaları sayfada detaylı olarak görebilirsiniz.

Kat 1: Drawing

Yağlama (Spin Fnish) -> Sündürme (Drawings) -> Şişirme (Texturing) -> Puntalama (Interlacing) -> Sarım (Winding)

Kat 2: Quenching

Soğutma Kabini … Düzelerden dik olarak sıvı halde fışkıran flamanlar yandan üflenen hava ile oda sıcaklığına kadar soğutulurlar.

Kat 3: Extrusion

Hammaddenin Beslenmesi -> Dozajlama (Dosing) -> Ekstruzyon (Extruder) -> Metraj ve Pompalama (Metering Pump) -> Yağ Tankı ve Düzeler (Oil Tank and Spinnerets)